A
A
A

VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
8.12.2023
VZN č. 16/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
Detail dokumentu
Dátum 8.12.2023
Názov VZN č. 16/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
8.12.2023
VZN č. 15/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
Detail dokumentu
Dátum 8.12.2023
Názov VZN č. 15/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
8.12.2023
VZN č. 14/2023 o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene v obci
Detail dokumentu
Dátum 8.12.2023
Názov VZN č. 14/2023 o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene v obci
8.12.2023
VZN č. 13/2023 o udržiavaní čistoty v obci
Detail dokumentu
Dátum 8.12.2023
Názov VZN č. 13/2023 o udržiavaní čistoty v obci
8.12.2023
VZN č. 12/2023 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Detail dokumentu
Dátum 8.12.2023
Názov VZN č. 12/2023 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
8.12.2023
VZN č. 11/2023 o dani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku
Detail dokumentu
Dátum 8.12.2023
Názov VZN č. 11/2023 o dani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku
8.12.2023
VZN č. 10/2023 o určení školského obvodu základnej školy
Detail dokumentu
Dátum 8.12.2023
Názov VZN č. 10/2023 o určení školského obvodu základnej školy
8.12.2023
VZN č. 09/2023 o ustanovení názvov ulíc a iných verejných priestorov
Detail dokumentu
Dátum 8.12.2023
Názov VZN č. 09/2023 o ustanovení názvov ulíc a iných verejných priestorov
8.12.2023
VZN č. 08/2023 o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov
Detail dokumentu
Dátum 8.12.2023
Názov VZN č. 08/2023 o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov
8.12.2023
VZN č. 07/2023 o organizácii miestneho referenda
Detail dokumentu
Dátum 8.12.2023
Názov VZN č. 07/2023 o organizácii miestneho referenda
8.12.2023
VZN č. 06/2023 o určení miesta a času zápisu detí
Detail dokumentu
Dátum 8.12.2023
Názov VZN č. 06/2023 o určení miesta a času zápisu detí
17.9.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2020
Detail dokumentu
Dátum 17.9.2023
Názov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2020
Popis O opatrovateľskej službe na území Obce Šiba
28.2.2023
VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 04/2022
Detail dokumentu
Dátum 28.2.2023
Názov VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 04/2022
Popis o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šiba
28.2.2023
VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 03/2022
Detail dokumentu
Dátum 28.2.2023
Názov VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 03/2022
Popis o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šiba
28.2.2023
VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 02/2022
Detail dokumentu
Dátum 28.2.2023
Názov VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 02/2022
Popis o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec ŠIBA
28.2.2023
VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 01/2022
Detail dokumentu
Dátum 28.2.2023
Názov VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 01/2022
Popis o pamätihodnostiach obce Šiba
27.2.2023
VZN č. 01/2023 o určení miesta a času zápisu detí
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2023
Názov VZN č. 01/2023 o určení miesta a času zápisu detí
25.2.2023
VZN č. 02/2023 o miestnych poplatkoch na území obce Šiba
Detail dokumentu
Dátum 25.2.2023
Názov VZN č. 02/2023 o miestnych poplatkoch na území obce Šiba
10.12.2021
VZN č 012021 o určení miesta a času zápisu
Detail dokumentu
Dátum 10.12.2021
Názov VZN č 012021 o určení miesta a času zápisu
Popis o určení miesta a času zápisu detí 1. Ročníka základnej školy a predškolskej dochádzky v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce ŠIBA
10.12.2021
Dodatok č. 012021 k VZN č. 032013.pdf
Detail dokumentu
Dátum 10.12.2021
Názov Dodatok č. 012021 k VZN č. 032013.pdf
Popis o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania
Facebook