Zmluvy 2023

Názov zmluvyDátumCenaZmluvné strany
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2023/T uzavretá v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 116/1990 Zb.24.1.2023-Obec Šiba, Šiba 142, 08622 p. Kľušov
Ing. Helena Ferková, riaditeľka školy 36155993 2021364598 Štátna pokladnica
Názov zmluvyDátumCenaZmluvné strany
Kúpn azmluva Uzavretá podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka5.1.2023-Obec Šiba, Šiba 142, 08622 p. Kľušov
C M Jiménez, s.r.o Šiba 123, 086 22 p. Kľušov

Rýchla voľba

Fotogaléria

9. ročník Tradičného prechodu
Kostol postavený v r.1853
Stavba nového kostola 1986
Výročie futbalu
Deň obce
Oltár zo Šibe, (terajšia Šiba) - Je vystavený v Košickom múzeu
Súčasný kostol

Kalendár triedeného zberu

Návštevnosť

TOPlist