Zmeny v zbere separovaného odpadu od 1.7.2022

Vzhľadom k tomu, že od 1.1.2022 je v platnosti zákon o zálohovaní  nápojových plastových a kovových obalov ako aj to že, počnúc  30.6.2022 končí predaj nápojov neoznačených a nekódovaných  obaloch. 

Nakoľko vypadla zložka PET-fľaše a Al-obaly od nápojov, počet zvozov  sa nemení. Z tohto dôvodu zložka Ostatné plasty bude od 1.7.2022.  zvezená každý mesiac raz z VKM a raz z obalmi Fe. Triedenie od  občanov žiadame každé zložky samostatné vo vreciach.  

Ďalej Vás chcem upozorniť na to čo do triedeného odpadu nepatri. Sú  to: Potraviny, biologický rozložiteľný odpad, použité injekcie, nábojnice,  oblečenie, obuv, plienky a hygienické vložky, kovové a plastové obaly  z farbami, auto plasty, obaly od potravín so zvyškami potravín ako sú:  horčica, kečup, maslo, mlieko, jogurt a pod. Ochrana životného  prostredia ako aj správne triedenie komunálneho odpadu je  povinnosťou nás všetkých občanov.

Aktuálne

Rýchla voľba

Fotogaléria

Návštevnosť

TOPlist