Obec Šiba

Adresa:

Obec Šiba
Šiba č. 142
086 22 Kľušov

Email: obecsiba@wmx.sk

Starosta: sibaobec@gmail.com

tel: +421 54 479 12 33

Kalendár triedeného zberu

RVPS Bardejov Vám dáva na vedomie aktuálnu  nákazovú situáciu vo výskyte Moru včelieho plodu okrese Bardejov. Z dôvodu nevyhnutnosti zníženia rizika šírenia choroby bolo potrebné nariadiť veterinárne  opatrenia tak, ako je    

uvedené v prílohe emailu.

Klinický nález moru včelieho plodu bol potvrdený laboratórnym vyšetrením vzorky včelieho plodu v protokole o skúške č. 11842/2020 v referenčnom laboratóriu pre vzorky včiel vo Veterinárnom a potravinovom ústave v Dolnom Kubíne odobratej dňa 20.05.2020. Na základe uvedenej skutočnosti RVPS Bardejov vyhlasuje:

Ohnisko choroby: stanovište včelstiev (včelnica) v katastrálnom území obce Kľušov, stanovište včelstiev: Kľušov, číslo parcely 1485/2, kataster obce Kľušov (KÚ č. 824925), GPS: 48.2383, 21.2682, dátum potvrdenia choroby: 31.05.2021.

Ochranné pásmo: vymedzuje sa  oblasť 3 km okolo ohniska, ktorá zahŕňa  katastrálne územia  obcí: Kľušov, Kobyly, Šiba, Bartošovce – Podstavenec, KÚ mesta  Bardejov

Fotogaléria

9. ročník Tradičného prechodu
Kostol postavený v r.1853
Stavba nového kostola 1986
Výročie futbalu
Deň obce
Oltár zo Šibe, (terajšia Šiba) - Je vystavený v Košickom múzeu
Súčasný kostol

Návštevnosť

TOPlist