Uvítania detí do života obce

Dňa 13. januára 2023 sa sála kultúrneho domu v našej obci zaplnila rodičmi, a deťmi narodenými v rokoch 2021, 2022. Dôvodom bola účasť na slávnostnom ֦Uvítaní detí do života obce Šiba ֞ . Po úvodnej básni v podaní poslankyne obecného zastupiteľstva Mgr. Kamily Vujčíkovej, sa prítomným prihovoril starosta obce Peter Lenárt. Následne sa rodičia podpísali
do pamätnej knihy obce a prijali blahoželania a finančný dar z rúk starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva.

Rýchla voľba

Fotogaléria

9. ročník Tradičného prechodu
Kostol postavený v r.1853
Stavba nového kostola 1986
Výročie futbalu
Deň obce
Oltár zo Šibe, (terajšia Šiba) - Je vystavený v Košickom múzeu
Súčasný kostol

Kalendár triedeného zberu

Návštevnosť

TOPlist