Obec Šiba

Adresa:

Obec Šiba
Šiba č. 142
086 22 Kľušov

Email: obecsiba@wmx.sk

Starosta: sibaobec@gmail.com

tel: +421 54 479 12 33

Kalendár triedeného zberu

Úradná tabuľa

Zverejnené 22.11.2023

Vyhlásenie výberového konania

Zverejnené 19.9.2023

Program hospodárskeho a soc. rozvoja PSK

Zverejnené 19.9.2023

Adaptačná stratégia PSK

Zverejnené 19.9.2023

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

O Z N Á M E N I E o začatí prác na príprave Návrhu ÚPN-O Šiba

Fotogaléria

9. ročník Tradičného prechodu
Kostol postavený v r.1853
Stavba nového kostola 1986
Výročie futbalu
Deň obce
Oltár zo Šibe, (terajšia Šiba) - Je vystavený v Košickom múzeu
Súčasný kostol

Návštevnosť

TOPlist