Oficiálne stránky obce

Dnes je

26. novembra 2020

Kontakt

Obec Šiba
Šiba č. 142
086 22 Kľušov

TELEFÓN:     +421 54 479 12 33
FAX:              +421 54 488 54 69
STAROSTA:   +421 907 928 890

email:     obecsiba@wmx.sk
starosta: sibaobec@gmail.com

Úradné hodiny

Pondelok  7,30-12,30  13,30-16,00

Utorok      7,30-12,30  13,30-16,00

Streda      7,30-12,30  13,30-16,00

Štvrtok     7,30-12,30  13,30-16,00

Piatok      7,30-12,30  13,30-16,00

Facebook

Počasie

Ochrana osobných údajov

Úradná tabuľa

 24.11.2020

POZVÁNKA NA OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Dňa 27.11.2020 ( piatok ) o 18.00 hod. sa v kancelárii starostu obce Šiba, uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo.pdf

NÁVRH Všeobecného záväzného nariadenia č. 5/2020

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

NÁVRH  Všeobecného záväzného nariadenia č. 5/2020.pdf

NÁVRH Všeobecného záväzného nariadenia č. 6/2020

o určení miesta a času zápisu detí 1. ročníka základnej školy a predškolskej dochádzky v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce ŠIBA

NÁVRH  Všeobecného záväzného nariadenia č. 6/2020.pdf