Úradná tabuľa

 28.6.2022

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

 17.6.2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí

 17.6.2022

ÚZEMNÝ PLÁN Obce Šiba

Územný plán obce spodrobňuje a rozvíja ciele a úlohy územného plánovania v podrobnosti riešenia zodpovedajúcemu územiu obce a v súlade s územným plánom regiónu.

 13.12.2021

Aktuálne

Rýchla voľba

Fotogaléria

Návštevnosť

TOPlist