Uložené zásielky

OZNÁMENIE o uložení zásielky

Obec Šiba v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e

p. Kamilovi Hanišovi, bytom Šiba,

že má na Obecnom úrade uloženú listovú zásielku, ktorú si môže prevziať v budove Obecného úradu v kancelárii starostu obce, Šiba 142 v lehote do 24.12.2022.

Tento oznam je vyvesený od 06.12.2022 do 24.12.2022

Rýchla voľba

Fotogaléria

9. ročník Tradičného prechodu
Kostol postavený v r.1853
Stavba nového kostola 1986
Výročie futbalu
Deň obce
Oltár zo Šibe, (terajšia Šiba) - Je vystavený v Košickom múzeu
Súčasný kostol

Kalendár triedeného zberu

Návštevnosť

TOPlist