Oznamy

ÚZEMNÝ PLÁN Obce Šiba

Územný plán obce spodrobňuje a rozvíja ciele a úlohy územného plánovania v podrobnosti riešenia zodpovedajúcemu územiu obce a v súlade s územným plánom regiónu. ZADANIE UPN Šiba – finalna podoba po prerokovaní – zverejnené 9.2.2022 OZNÁMENIE PRE

Zobraziť viac »

Seniori, nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov

Policajný zbor upozorňuje občanov, najmä seniorov na páchanie podvodov a krádeží pod vymyslenými legendami s rôznymi emotívnymi príbehmi, ktorými sa podvodníci snažia získať dôveru seniorov, dostať sa do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej

Zobraziť viac »

Odstávka vodovodného potrubia

Z dôvodu realizácie prác spojených s čistením vodojemu a pravidelnou údržbou verejného vodovodu, Vám týmto VVS a.s. závod Bardejov podľa zákona č.442/ 2002 Z.z.§ 20, odst. 2 oznamuje, že dňa 22.2.2022 v čase od 8.30 hod. do 15.30

Zobraziť viac »

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu Štatistický úrad SR v roku 2022 realizuje na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) Č. 692/2011 zo 6. júla 2011 o európskej štatistike cestovného ruchu Zistovanie o domácom a

Zobraziť viac »

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. VÝZVA

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľnosti v obci Šiba, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia vo vlastníce spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky

Zobraziť viac »

Sviatok všetkých svätých a Pamiatky zosnulých

Obdobie, kedy sa cintoríny zapĺňajú množstvom umelých kvetov,  vencov a kahancov. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, aký to má  dopad na životné prostredie? ZBYTOČNÝ A VEČNÝ ODPAD NA SKLÁDKACH  Umelé ozdoby na hroboch sú zväčša vyrobené z viacerých materiálov a

Zobraziť viac »

Aktuálne

Rýchla voľba

Fotogaléria

Návštevnosť

TOPlist