Z dôvodu realizácie prác spojených s čistením vodojemu a pravidelnou údržbou verejného vodovodu, Vám týmto VVS a.s. závod Bardejov podľa zákona č.442/ 2002 Z.z.§ 20, odst. 2 oznamuje, že 

a 22.2.2022 v čase od 8.30 hod. do 15.30 hod. – Šiba horný

dňa 01.03.2022 v čase od 8.30 hod. do 15.30 hod. – Šiba dolný v obci Šiba bude prerušená dodávka vody z verejného vodovodu

V prípade nepredvídaných udalostí a neuskutočnenia prác v stanovenom termine Vás budeme včas telefonicky informovať

V prípade priaznivého počasia dennej teploty 3 °C bude zásobovanie pitnou vodou riešené cisternovým vozidlom

Aktuálne

Rýchla voľba

Fotogaléria

Návštevnosť

TOPlist