Obec Šiba

Adresa:

Obec Šiba
Šiba č. 142
086 22 Kľušov

Email: obecsiba@wmx.sk

Starosta: sibaobec@gmail.com

tel: +421 54 479 12 33

Kalendár triedeného zberu

Materská škola

Materská škola je súčasťou budovy obecného úradu. Je to jednopodlažná účelová budova, ktorá bola v roku 2016 zrekonštruovaná a priestory sa rozšírili o ďalšiu triedu s kapacitou pre 36 detí.
Poskytuje celodennú plnohodnotnú, kvalifikovanú a profesionálne zabezpečovanú edukáciu detí spravidla vo veku od troch do šesť rokov.

Vytvára podmienky na uplatnenie aktivizujúcich metód a foriem vo výchovno – vzdelávacom procese, pomáha rodine plniť jej výchovnú funkciu, napomáha zámernému učeniu sa a komplexnému rozvoju osobnosti dieťaťa po vstup do základnej školy.
Každá trieda má vlastný vchod, šatňu so skrinkami, umyvárku s WC, spálňu.
Súčasťou materskej školy je vynovený priestranný školský dvor si pieskoviskom, preliezkami a šmykľavkami.
Prevádzka materskej školy je prispôsobená požiadavkám rodičov a odsúhlasená zriaďovateľom od 7 hod. – do16,30 hod.

Základná škola a Materská škola vedú príkladnú spoluprácu. Deťom, učiteľky s podporou OcÚ pripravujú rôzne podujatia napr. karnevaly, sánkovačky, mini zimné olympijské hry, príchod Mikuláša, MDD a ďalšie zaujímavé aktivity pre radosť a rozvíjanie detských osobností.

Materská škola

Prvé obsadenie MŠ bolo:

Riaditeľka:  Mária Rudyová
Učiteľka:     Anna: Hostová
Kuchárka:   Jozefína Zamborská
Školníčka:   Jolana Rohaľová

DSC_0181

Súčasné obsadenie:

Riaditeľka:      Mgr. Dana Straková
Učiteľka:         Mária Palšová
Učiteľka:         Mgr. Katarína Putnocká
Kuchárka:        Jana Rohaľová
Upratovačka:  Erika Romanová

Dokumenty

Fotogaléria

Fašiangy boli odjakživa symbolom veselosti, zábavy, hodovania, pitia a ich hlavnou myšlienkou bolo oslobodit‘ sa od starostí všedného života. Fašiangové obdobie sa začína už v čase od Troch Kráľov a trvá do Popolcovej stredy. V tomto období sa odohrávalo veľa akcií – svadby, zabíjačky, tanečné zábavy, v domoch sa pieklo mäso, varila huspenina, vyprážali šišky a fánky. Bolo zvykom sa riadne najesť a zabaviť pred obdobím pôstu. Typické boli aj obchôdzky mládeže v maskách. Aj u nás sa v piatok 14. februára tradične konal detský karneval. Znova sa predstavili úžasné masky, ktorým nechýbal skvelý nápad a ešte krajšie prevedenie.

Tradične sa potvrdila vysoká úroveň karnevalu a karnevalových masiek. Veľké poďakovanie patrí pani učiteľkám z materskej a základnej školy za prípravu podujatia, taktiež zamestnancom obce a rodičom za organizáciu a pomoc.

Fotogaléria

9. ročník Tradičného prechodu
Kostol postavený v r.1853
Stavba nového kostola 1986
Výročie futbalu
Deň obce
Oltár zo Šibe, (terajšia Šiba) - Je vystavený v Košickom múzeu
Súčasný kostol

Návštevnosť

TOPlist