Obec Šiba

Adresa:

Obec Šiba
Šiba č. 142
086 22 Kľušov

Email: obecsiba@wmx.sk

Starosta: sibaobec@gmail.com

tel: +421 54 479 12 33

Kalendár triedeného zberu

Cirkev

Oznam

Adventný veniec, vianočnú kvetinovú výzdobu pred oltárom, veľkonočnú výzdobu a výzdobu na odpustovú slávnosť zabezpečuje tá skupina, na ktorú práve vychádza upratovanie.

Po zakúpení kvetov a ozdôb na tieto príležitosti, alebo aj počas bežného roka, treba prísť s bločkom na preplatenie ku kurátorom.

Upratovanie kostola 2023

Zbierky na chod kostola 2023

Pre rok 2023 ostáva dohodnutá suma 25 € na dospelú pracujúcu osobu a dôchodcu.

Zbierky môžete uhradiť aj na účet.

Číslo účtu: 5177501145/0900

IBAN: SK30 0900 0000 0051 7750 1145

BIC SWIFT kód: GIBASKBX

Ako variabilný symbol zadajte číslo domu

Do správy pre prijímateľa uveďte Meno a Priezvisko

Kostol v obci je zasvätený svätým Kozmu a Damiánovi

Fotogaléria farských podujatí

Fotogaléria

9. ročník Tradičného prechodu
Kostol postavený v r.1853
Stavba nového kostola 1986
Výročie futbalu
Deň obce
Oltár zo Šibe, (terajšia Šiba) - Je vystavený v Košickom múzeu
Súčasný kostol

Návštevnosť

TOPlist