Cirkev

Upratovanie kostola 2022

Zbierky na chod kostola 2022

Pre rok 2022 ostáva dohodnutá suma 25 € na dospelú pracujúcu osobu a dôchodcu.

Zbierky môžete uhradiť aj na účet.

Číslo účtu: 5177501145/0900

IBAN: SK30 0900 0000 0051 7750 1145

BIC SWIFT kód: GIBASKBX

Ako variabilný symbol zadajte číslo domu

Do správy pre prijímateľa uveďte Meno a Priezvisko

Kostol v obci je zasvätený svätým Kozmu a Damiánovi

Fotogaléria farských podujatí

Aktuálne

Rýchla voľba

Fotogaléria

Návštevnosť

TOPlist