Obec Šiba

Adresa:

Obec Šiba
Šiba č. 142
086 22 Kľušov

Email: obecsiba@wmx.sk

Starosta: sibaobec@gmail.com

tel: +421 54 479 12 33

Kalendár triedeného zberu

DEŇ OBCE ŠIBA

Už po dvanástykrát píše obec Šiba históriu kultúrno-spoločenského podujatia pod názvom Deň obce Šiba. Obec ležiaca na severovýchodnom úpätí Čergova v doline Šibskej vody je známa obyvateľmi, ktorí sa radi zabávajú a majú v obľube najmä folklór a s ním spojený spev a tanec. V dôsledku pandémie museli organizátori dve sezóny vynechať, a preto tento rok Šibani o to vrúcnejšie a s väčšou radosťou privítali toto kultúrne podujatie pri príležitosti už spomínaného dvanásteho ročníka.
Keďže v Šibe žijú nielen veselí, ale aj nábožní ľudia, všetko to začalo na mieste, ktoré je sakrálnou dominantou obce a ňou je rímskokatolícky kostol sv. Kozmu a Damiána. Podujatie začalo sv. omšou o 10.30 hod., ktorú celebroval Mons. JCDr. Juraj Kamas PhD., ktorý v tomto čase, pred tridsiatimi rokmi končil svoju dvojročnú pastoráciu vo farnosti Richvald, do ktorej patrí aj obec Šiba. Podľa slov o. Juraja, Šiba ostala v jeho srdci ako jedna z najkrajších spomienok. Každopádne, hlavným posolstvom jeho kázne bolo, že byť dobrým kresťanom znamená, byť aj dobrým človekom.
Organizátorom tohto podujatia bola obec Šiba na čele s pánom starostom Petrom Lenártom. Okrem občanov obce, rodákov a ich príbuzných či priateľov prijali pozvanie aj Mgr. Martin Šmilňák, poslanec PSK, Ing. Jozef Semanek, starosta obce Hertník, Ing. Jozef Kvokačka, starosta obce Osikov, Ing. Václav Hudák, starosta obce Bartošovce, už spomínaný Mons. JCDr. Juraj Kamas, PhD., farár Košice – Terasa, ale aj miestny duchovný otec, správca farnosti Richvald, Mgr. Imrich Boľanovský.
Popoludní sa Deň obce Šiba presunul na miestne ihrisko, do areálu prírodného amfiteátra, kde pozvaných čakal kultúrny program, ktorým prítomných sprevádzala riaditeľka ZŠ v Šibe PaeDr. Andrea Sokolová. Po úvodnom príhovore pána starostu, ktorý neskrýval radosť z tohto stretnutia, sa medzi prvými predstavili deti z MŠ Šiba s pásmom „Ej leto, leto…“, ktoré rozihrali javisko i obecenstvo piesňami, básňami i tancom kvetín na lúke. S pásmom ľudových hier, piesní i prekáračiek ich na javisku vystriedali starší kamaráti, žiaci ZŠ v Šibe.
Jedným z ďalších bodov programu bola FS Osikovčan, ktorá sa 3. júla 2022 v Šibe predstavila Spevmi spod Čergova, pod vedením Jozefa Kvašňáka. Piesňami z Horného Šarisa sa predstavila aj dedinská spevácka skupina Fričkovský jadlovčak, ktorú hudobne doprevádzali Muzikanci Raslavicke. Svojim umením sa domácim aj hosťom predstavil Matičný klub Heligonkárov v Bardejove, ktorých sólistom bol Ján Kalist a hudobne ho doprevádzali Dušan Pribula, Vladimír Jančošek a Dušan Šoltys. Celý hudobno-spevácky blok uzavrela cimbalová ľudová hudba FS Čerhovčan.
Počas popoludnia boli pre deti pripravené atrakcie ako skákací hrad či trampolína a nechýbali ani pukance a cukrová vata. Pozvaní si mohli pochutnať na vynikajúcom guláši či vybrať si z bohatej ponuky výčapníkov.
Deň obce Šiba pokračoval aj po ukončení oficiálneho programu ľudovou veselicou až do rána, kde do tanca hrala domácim dobre známa hudobná skupina Šarm.

Fotogaléria

9. ročník Tradičného prechodu
Kostol postavený v r.1853
Stavba nového kostola 1986
Výročie futbalu
Deň obce
Oltár zo Šibe, (terajšia Šiba) - Je vystavený v Košickom múzeu
Súčasný kostol

Návštevnosť

TOPlist