Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šiba na deň 22. septembra (streda ) 2021 o 18:00 hod. , ktoré sa uskutoční v kancelárii starostu obce. Návrh programu zasadnutia OZ: 1. O t v o r e […]

Oznam od VSD

Všetci sme si už zvykli, že elektrina je k dispozícii stále a všade. Výpadok elektriny je preto vec, ktorá dokáže nepríjemne zaskočiť. Bohužiaľ, poruchám úplne zabrániť nevieme. Nedávno vo VSD uviedli do prevádzky novú stránku www.vypadokelektriny.sk. Na stránke si vie každý občan na prehľadnej mapke skontrolovať, či už vedia o poruche, alebo či nejde o plánované prerušenie […]

Výdaj obilia za nájom pôdy 2021

Poľnohospodárske podielnické družstvo Bardejov so sídlom v Kľušove oznamuje, že výdaj obilia za nájom pôdy 2021 bude prebiehať podľa abecedného poradia priezviska v nasledujúcich dňoch.