Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Šiba a do orgánov VÚC – PSK v roku 2022

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Šiba a do orgánov VÚC – PSK v roku 2022 V našej obci využilo právo voliť 171 voličov zo 474 zapísaných, čo predstavuje 36,07 % účasť. Za starostu obce Šiba bol zvolený Peter Lenárt – počet platných hlasov 140 Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení: Ing. Gabriel Zamborský – […]

NEZABÚDAJME NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ANI POČAS DUŠIČIEK

NEZABÚDAJME NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ANI POČAS DUŠIČIEK Blíži sa Sviatok všetkých svätých, kedy si každoročne uctievame našich blízkych zosnulých. Obchody nám celé týždne pred sviatkami ponúkajú množstvo umelých kvetov, vencov, plastových kahancov a rôznych dekorácií, ktoré štandardne nosíme na hroby. Tento prejav úcty sa však spája aj s iným obrazom, ktorý vidieť po skončení týchto […]

DEŇ OBCE ŠIBA

DEŇ OBCE ŠIBA Už po dvanástykrát píše obec Šiba históriu kultúrno-spoločenského podujatia pod názvom Deň obce Šiba. Obec ležiaca na severovýchodnom úpätí Čergova v doline Šibskej vody je známa obyvateľmi, ktorí sa radi zabávajú a majú v obľube najmä folklór a s ním spojený spev a tanec. V dôsledku pandémie museli organizátori dve sezóny vynechať, […]