Obecné zastupiteľstvo

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šiba na deň 02. decembra ( piatok ) 2022 o 18:00 hod. ktoré sa uskutoční v kancelárii starostu obce. 

Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

Zvoz sa uskutoční: 30.11. 2022 o 9:00 hod.
Staré a nefunkčné práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie, televízory, rádia, počítače, tlačiarne, kalkulačky, vysávače, žehličky, fritézy

Referendum 2023

Referendum 2023 Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., zverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky dňa 04. 11. 2022, vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023. Predmetné rozhodnutie tvorí prílohu tejto informácie.   Oznámenie okrsok – volebná miestnosť a zapisovateľka OVK Oznámenie emailu pre voľbu poštou Oznámenie email – delegovanie […]