Výluka Bardejov – Raslavice

Dňa 11. mája 2021 (utorok) budú ŽSR realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok  dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy od 7:20 do 13:00 hod. na úseku Bardejov – Raslavice.  V dôsledku výluky budú na úseku Bardejov – Raslavice nahradené autobusmi vlaky: Os 9208, 9209, 9212, 9213, 9216 a 9217. 

Začalo sa asistované sčítanie obyvateľov

Pokiaľ ste sa vy, alebo vaši blízki nestihli samosčítať, môžete využiť asistované sčítanie. A to na kontaktnom mieste vo vašej obci, tiež na  miestach po celom Slovensku, alebo privolaním mobilného asistenta domov. Zistite viac na: www.scitanie.sk

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie 2021/2022

Prijímanie detí do materskej školy Šiba pre školský rok 2021/2022. Podľa ustanovenia § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2021/2022 do Materskej školy Šiba, Šiba 142, 086 22 […]