Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

Zvoz sa uskutoční: 30.11. 2022 o 9:00 hod.
Staré a nefunkčné práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie, televízory, rádia, počítače, tlačiarne, kalkulačky, vysávače, žehličky, fritézy

Referendum 2023

Referendum 2023 Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., zverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky dňa 04. 11. 2022, vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023. Predmetné rozhodnutie tvorí prílohu tejto informácie. Oznámenie emailu na vydanie hlasovacieho preukazu Oznámenie okrsok – volebná miestnosť a zapisovateľka OVK Oznámenie emailu pre voľbu […]

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Šiba a do orgánov VÚC – PSK v roku 2022

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Šiba a do orgánov VÚC – PSK v roku 2022 V našej obci využilo právo voliť 171 voličov zo 474 zapísaných, čo predstavuje 36,07 % účasť. Za starostu obce Šiba bol zvolený Peter Lenárt – počet platných hlasov 140 Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení: Ing. Gabriel Zamborský – […]